Palaa etusivulle

25.8.2017

 1. Rekisterinpitäjä

Digita Oy
Postiosoite: PL 99, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
Y-tunnus: 2488970-5
Puhelin: 020 411 711 (keskus)

 1. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Flink
Digita Oy
+358 040 742 8849
communications@digita.fi

 1. Rekisterin nimi

 Digita Oy:n markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

 Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 1. Digita Oy:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja myynti
 2. Potentiaalisen asiakassuhteen luominen
 3. Markkinointiviestinnän kohdentaminen, toteuttaminen ja seuranta
 4. Mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset
 5. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot

 1. etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite
 2. lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot rekisteröidyn ilmoittamista markkinointiluvista ja –kielloista
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 1. Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)
 2. Digitan työntekijöiden lisäämät kontaktit
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 1. Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta
 2. Digita Oy:llä on kuitenkin oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) soveltuvan lainsäädännön mukaisesti
 3. Markkinointirekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle
 1. Rekisteröidyn oikeudet
 1. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle taholle.

 1. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle taholle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Palaa etusivulle